// Maatregelen coronavirus

Wij verzorgen onze cursussen in aangepaste vorm en groepsgrootte. Zie onze cursusplanning voor de beschikbare cursussen.

« Terug

Maatregelen omtrent coronavirus

Blog_header_coronavirus_update_2.png18 dec

[Update] De maatregelen gebaseerd op de laatste aankondiging (persconferentie 18-12-2021), hebben het volgende tot gevolg:

 1.  Alle cursussen gaan in principe door, met een maximumaantal van 6-10 kandidaten per lokaal (minimum van 4 kandidaten). Wij houden daarbij de geldende maatregelen en voorschriften in acht.
 2.  Indien een cursus onverhoopt niet door kan gaan, laten wij dat zo spoedig mogelijk aan u weten en mag er zonder extra kosten een nieuwe cursus worden ingepland.
 3.  Afmelden van een reeds aangemelde kandidaat in verband met Covid-19 gerelateerde klachten kan kosteloos.
 4.  Mondkapjesplicht tijdens VCA- en SOG-cursus en examinering: conform landelijke regelgeving zijn mondkapjes verplicht tijdens cursussen en examens.
 • Iedere kandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de locatie (in welke definitie dan ook denkbaar). Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn cursusplaats zit.
 • Kandidaten dienen zelf een mondkapje mee te nemen.
 • Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.
 • Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrijelijk door de ruimte wordt bewogen. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben, mag het mondkapje afgezet worden.
 • Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiënemaatregelen in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens de cursus en het examen het mondkapje te dragen.
 • Uitgezonderd van de mondkapjesplicht zijn de volgende examens:
  SOG-praktijkexamens met maximaal 1 kandidaat in de examenruimte. Hierbij geldt dat er altijd ruime afstand blijft (min. 1,5 meter) tussen kandidaat en examinator;
  SOG-praktijkexamen Onafhankelijke Adembescherming
 • Bij alle bovenstaande titels geldt wel dat het mondkapje gedragen dient te worden tot en met de start van het fysieke praktijkexamen. Het is toegestaan om bij deze uitzonderingen alsnog een mondkapje te dragen.
 • Deze regel geldt ook voor de examenfunctionaris van het examen en de eventueel aanwezige toezichthouder.

Deze mondkapjesplicht blijft van kracht tot de RIVM-maatregelen worden gewijzigd.

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven