Home ›› Opleidingen ›› Bhv ›› Kleine Blusmiddelen

Kleine blusmiddelen

Doelgroep
Medewerkers van bedrijven die moeten kunnen omgaan met kleine blusmiddelen en die verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van een beginnende brand. Eventueel is het mogelijk voor medewerkers in de petrochemie of industrie om de cursus uit te breiden met watervoerende armaturen.
Vooropleiding
Er is voor deze training geen specifieke vooropleiding nodig.
Cursusdoel
Tijdens deze training zal worden aangeleerd om op een verantwoorde wijze schade-beperkende handelingen te verrichten in geval van brandbestrijding en noodsituaties.
Cursusduur
1 dagdeel. Met watervoerende armaturen 1 dag
Cursusplaats
Locatie Vierpolders of bedrijfsintern
Aantal cursisten
Minimaal 6 en maximaal 12 kandidaten
Examen
Theorie en praktijk
Certificaat
3 jaar geldig/ Rijnmond Opleidingen certificering, mits herhaling elk jaar
Cursusmateriaal
Cursusdocumentatie/praktijktraining
Cursusprijs
Prijs op aanvraag
Cursusinhoud
  • Begrip begin van brand
  • Brandklassen
  • Gevaren bij brand
  • Werking en bediening van blusmiddelen en -toestellen (CO2, sproeischuim, water of blusdeken)
  • Blussen van diverse branden (vaste stoffen, vloeistof, gas of vet)

In het geval van watervoerende armaturen worden de volgende onderwerpen ook behandeld

  • Ontruimen en melden van de brand
  • Communicatie
  • Brandpreventie

De genoemde onderwerpen zullen zo wel theoretisch als praktisch worden behandeld.

Scroll naar boven