Home ›› Opleidingen ›› Bhv ›› Preventie Medewerker

Preventie medewerker

Waarom zou je eigenlijk een preventiemedewerker moeten hebben in je organisatie?

TNO heeft dit onderzocht en interviewde hiervoor een aantal MKB-bedrijven met een preventiemedewerker om te achterhalen wat een preventiemedewerker nu precies oplevert voor deze organisaties. Je kunt dit niet makkelijk uit drukken in cijfers of geld, maar de bedrijven bleken wel waardevolle concrete resultaten te behalen.

Iedere werkgever is (volgens de Arbowet) verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker zorgt voor het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf preventiemedewerker zijn.

Instroomeisen:
Leeftijd minimaal 16 jaar, kennis van de taal waarin de opleiding gegeven wordt
(Nederlands, Engels en Pools mogelijk)

Doelgroep
Iedereen die zich wil laten opleiden tot preventiemedewerker.
Cursusdoel
Tijdens deze training zal de deelnemer worden aangeleerd hoe risico's zoveel mogelijk kunnen worden beheerst, zodat de preventiemedewerker in staat is om zijn wettelijk verplichte taken uit te voeren.
Examen
De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen en de instructeur beoordeelt de opdrachten. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een door CIBOT uitgegeven diploma 'Preventiemedewerker".
Cursusinhoud

Een preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:

  • Het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) inclusief het maken van een plan van aanpak.
  • Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Wanneer is het goed?
Een juiste aanpak bestaat niet, een risico-inventarisatie moet de basis vormen om te komen tot een cultuurverandering met als doel een betere beheersing van risico’s. Een situationele benadering, maatwerk en in vrijheid aansluiten bij de ambities van de organisatie is ons motto bij het uitvoeren van de RI&E (inclusief Plan van Aanpak).

Scroll naar boven