Werken als buitenwacht (mangatwacht)

Werken als buitenwacht / mangatwacht
Medewerkers die in de (petro)chemie of scheepsbouw toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in besloten ruimten zoals: tanks, torens en andere ruimten waarbij de werkruimte nauw is, er nauwelijks of geen natuurlijke ventilatie is en er beperkte of maar 1 in/uitgang is. 

Tijdens deze cursus leert de buitenwacht / mangatwacht, dat hij/zij verantwoordelijk is voor het naleven van de veiligheidsregels, het registreren van aan- en afwezigheid, contoleren van ventilatie en beluchtingssystemen. In geval van calamiteiten dient hij/zij afdoende actie te ondernemen volgens de regels van het bedrijf.

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijventerrein toezicht houden op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.
Vooropleiding
De kandidaat dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat. De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Cursusdoel
Aanleren en trainen om op verantwoorde wijze en volgens voorschriften mangatcontrole uit te voeren.
Cursusduur
Conform VCA-SOG: 2 dagen (basis), 1 dag (herhaling)
Cursusplaats
Locatie Vierpolders
Aantal cursisten
6-10 kandidaten (inschrijving per kandidaat mogelijk bij reeds geplande cursussen)
Examen
Theorie en praktijk / uitslag direct bekend
Diploma
Conform SSVV Opleidingsgids (VCA - SOG) Persoonsgebonden / 3 jaar geldig.
Cursusmateriaal
Theorie / praktijktraining
Cursusprijs
Prijs op aanvraag
Cursusinhoud

Theoriedeel:

 • Algemene begrippen en wetgeving (Arbowet)
 • Veiligheids-, milieu- en specifieke risico's.
 • Communicatie: vaardigheden en werken met de portofoon
 • Opruiming, afzondering, ontgassing, ventilatie
 • Controle van de atmosfeer en de beslotenruimte (EX-OX-TOX)
 • Organisatie en handelen tijdens alarm- en/of noodsituatie
 • Constructieve eisen en besloten ruimten, mangaten
 • PBM, hygiëne en ademhalingstoestellen
 • Werken met de portofoon (communiceren)

Praktijk:

 • Training middels simulatie bij de besloten ruimte (mangat)
 • Communicatieve vaardigheden training middels CVO (bespreken TRA/werkvergunning)
 • Bepalen vluchtrichting/windrichting (verzamelplaatsen), communiceren.
 • Werkwijze toegangs- en aanwezigheidscontrole en tijdens de werkzaamheden in de BR
 • Handelen bij alarmsituaties, ontruimen en veilig achterlaten van de besloten ruimte

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Scroll naar boven