Werken met een vorkheftruck

Werken met de vorkheftruck (VWV)
Loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo’n 200 per jaar. Het gevolg is vaak ernstig letsel of zelfs overlijden. De afgelopen jaren staan steeds dezelfde soorten ongevallen in de top 4: aanrijdingen, beknellingen, vallende ladingen en van hoogte vallen. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs!

De cursus 'Werken met de Vorkheftruck' is opgezet voor medewerkers die belast zijn met het werken met een vorkheftruck. De nadruk in deze cursus ligt op het veilig werken met de vorkheftruck.

Doelgroep
Medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria (incidenteel) een vorkheftruck bedienen.
Vooropleiding
De kandidaat dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat. Minimaal 18 jaar. De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Cursusdoel
Aanleren van praktische en theoretische basisvaardigheden welke van kracht zijn bij het veilig werken met een vorkheftruck.
Cursusduur
Basiscursus: 2 dagen herhaling cursus: 1 dag (afhankelijk van rij- en werkervaring cursist)
Cursusplaats
Vierpolders
Aantal cursisten
6 - 8 personen (inschrijving per kandidaat mogelijk bij reeds geplande cursussen)
Examen
Theorie en praktijk
Diploma
Conform de SSVV Opleidingsgids (VCA-SOG) landelijk erkend certificaat, 5 jaar geldig. Of conform eindtermen Arbowet (eigen certificering)
Cursusmateriaal
Cursusdocumentatie / praktijktraining
Cursusprijs
Prijs op aanvraag
Cursusinhoud

Theoriedeel:

 • Controle voor het rijden
 • Risico, ongeval, preventie en veiligheid
 • Veilig werken met de Vorkheftruck
 • Beladen
 • Rijden
 • Aandrijving
 • Laden, lossen en parkeren
 • Examen (meerkeuze ca.30 min.)

Praktijkdeel:

 • Praktische oefeningen (parcours)
 • Werken met pallets en kisten
 • Risicovolle situaties
 • Examenopdracht
Scroll naar boven