Gasmeten EX-OX-TOX

Gasmeten Ex-Ox-Tox
De cursus gasmeten is ontwikkeld voor medewerkers die als brand-, buiten- en veiligheidswachten die metingen moeten verrichten in besloten ruimten en bij het werken aan leidingen, tanks enz.

De doelstelling van de cursus is het planmatig en veilig omgaan met gasmeetapparatuur en de gemeten waarde interpreteren. Kennis om met mobiele gasmeetapparatuur om te gaan en begrijpen wat de meetresultaten betekenen. Tevens het kunnen lezen en verklaren van chemiekaarten.

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.
Vooropleiding
De kandidaat dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat. De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Cursusdoel
Aanleren en trainen om planmatig en veilig gasmeetapparatuur te bedienen en de gemeten waarde te interpreteren.
Cursusduur
Basiscursus: 3 dagen, Herhaling cursus: 2 dagen. Indien aantoonbare natuur- scheikundige achtergrond en ervaring met meten van gassen in de petrochemie kan de cursus in 1 dag.
Cursusplaats
Locatie Vierpolders of bedrijfsintern
Aantal cursisten
8-12 kandidaten (inschrijving per kandidaat mogelijk bij reeds geplande cursussen)
Examen
Theorie en praktijk
Diploma
Conform SSVV Opleidingsgids (VCA-SOG), 3 jaar geldig of conform eindtermen Arbo-wet (eigen certificering)
Cursusmateriaal
Theorie / praktijktraining
Cursusprijs
Prijs op aanvraag
Cursusinhoud

Theoriedeel algemeen:

  • Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart)
  • Wetgeving (wettelijke bepalingen)
  • Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico's)
  • Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Theoriedeel meetopdrachten:

  • multigasmeter TOX (PID)
  • TOX (gasmeetbuisje)
  • Elk onderwerp bevat een scenario en een meetopdracht. Het gaat in alle gevallen om een werkplek in een fabriek of installatie

Praktijk:

  • 6 meetopdrachten uitvoeren
  • voorgeschreven meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
  • de metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een verklaring uitvoering meetopdrachten. Deze verklaring is een voorwaarde om aan de beide theorie-examens gasmeten algemeen en meetopdrachten deel te nemen.

Scroll naar boven