Onafhankelijke adembescherming (SOG)

Werken met Onafhankelijke Adembescherming (OA)
De cursus onafhankelijke adembescherming is opgezet voor medewerkers die incidenteel werken in een omgeving die niet geheel vrij gemaakt kan worden van gevaarlijke stoffen (dampen, gassen). Het werken met adembescherming wordt beschouwd als een risicovolle taak waarvoor een instructie moet zijn gevolgd. 

Werken met onafhankelijke ademlucht
Vroeger werd de term "perslucht“ gebruikt als men sprak over adembescherming. Aangezien met perslucht ook lucht werd aangeduid die voor apparatuur werd gebruikt, heeft men de term perslucht vervangen door twee nieuwe termen: werklucht en ademlucht.

Onafhankelijke adembescherming cursus
Tijdens de cursus onafhankelijke adembescherming wordt aangeleerd hoe veilig en verantwoord kan worden gewerkt met onafhankelijke adembescherming, zowel met autonome toestellen als met meerurenaansluiting (leeflucht) d.m.v. slangen.

Wilt u meer informatie over de cursus werken met Onafhankelijke Adembescherming? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Doelgroep
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij in de atmosfeer het zuurstofpercentage lager is dan 19% (SIR- risicocategorie B-3).
Vooropleiding
De kandidaat dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat. De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Attentie: kandidaten dienen voorafgaand aan de cursus medisch geschikt te zijn verklaard door een keuringsarts. I.v.m. het dragen van een volgelaatmasker is belemmerende gezichtsbeharing niet toegestaan.
Cursusdoel
Aanleren en trainen om op verantwoorde wijze en volgens voorschriften te werken met onafhankelijke adembescherming (perslucht-) ademlucht apparatuur, incl. werken volgens meeruren aansluiting.
Cursusduur
Basiscursus: 2 dagen, herhalingscursus: 1 dag
Cursusplaats
Locatie Vierpolders
Aantal cursisten
8-12 cursisten (inschrijving per kandidaat mogelijk bij reeds geplande cursussen)
Examen
Theorie en praktijk
Diploma
Conform SSVV Opleidingsgids (VCA - SOG) Persoonsgebonden / 3 jaar geldig.
Cursusmateriaal
Cursusdocumentatie / praktijkoefeningen
Cursusprijs
Prijs op aanvraag
Cursusinhoud

Theoriedeel cursus onafhankelijke adembescherming:

 • Brand- en ontploffingsgevaar
 • Verstikking- en vergiftigingsgevaar
 • Bewegende delen
 • Organisatie en personeel
 • Aansprakelijkheid en werkvergunningen
 • Constructieve eisen en besloten ruimten, Mangaten
 • PBM’s, hygiëne en ademhalingstoestellen

Praktijk cursus onafhankelijke adembescherming:

 • Training met persluchtapparatuur
 • Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming
 • Monteren en demonteren van afsluiters
 • Werken in noodsituatie
Scroll naar boven