Cursus adembescherming

Werken met adembescherming

Deze 2-daagse cursus adembescherming is bedoeld voor medewerkers die op regelmatige basis in een omgeving werken die niet volledig kan worden vrijgemaakt van gevaarlijke dampen of gassen. Omdat het werk met adembescherming als risicovol wordt gezien, is het van belang dat men vooraf voldoende instructie heeft ontvangen. De cursus is daarom opgebouwd uit twee onderdelen (twee dagen). Tijdens de eerste dag krijgen de deelnemers de basis van de stof mee en tijdens de tweede dag wordt de stof herhaald.

Cursus adembescherming

Tijdens de cursus adembescherming leert men veilig en verantwoord om te gaan met onafhankelijke adembescherming, zowel met autonome toestellen als met meeruren aansluiting (leeflucht) d.m.v. slangen. Na afloop van de cursus is de deelnemer bekend met de menselijke ademhaling, de beperkingen en welke beschermende middelen er zijn die kunnen helpen bij de werkzaamheden.

Wilt u meer informatie over de cursus werken met Onafhankelijke Adembescherming? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Doelgroep
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR - risicocategorie B-3 ligt en hierdoor diene te werken met autonome ademluchtbescherming. *Omstandigheden vallen onder SIR RISCOCATEGORIE B-3 indien: - Het zuurstofgehalte is niet lager dan 19 vol.-% en niet hoger dan 21 vol.-% en - er sprake is van een concentratie van de aanwezige stof(fen) die bij kortstondige blootstelling onomkeerbare schade aan de gezondheid kan toebrengen dan wel langdurige gezondheidsklachten kan veroorzaken of iemand kunnen belemmeren te vluchten (PAC-2*) - en/of er sprake is van blootstelling aan een concentratie CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch) - en/of er sprake is van blootstelling aan schadelijke stoffen die door de huid kunnen worden opgenomen of kunnen de huid beschadigen. Ter bescherming daartegen is het gebruik van een chemicaliën(gas-)pak type 1 vereist.
Vooropleiding
De kandidaat dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat. Attentie: certificaat is alleen geldig indien de kandidaat medisch geschikt is bevonden voor het werken met onafhankelijke adembescherming. In verband met het werken met een ademluchtmasker, is overmatige (belemmerende) gezichtsbeharing niet toegestaan. De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Cursusdoel
Aanleren en trainen om op verantwoorde wijze en volgens voorschriften te werken met onafhankelijke adembescherming (perslucht-) ademlucht apparatuur, incl. werken volgens meeruren aansluiting.
Cursusduur
Conform VCA-SOG: 2 dagen (basis), 1 dag (herhaling)
Cursusplaats
Locatie Vierpolders
Aantal cursisten
8-12 cursisten (inschrijving per kandidaat mogelijk bij reeds geplande cursussen)
Examen
Theorie en praktijk
Diploma
Conform SSVV Opleidingsgids (VCA - SOG) Persoonsgebonden / 3 jaar geldig.
Cursusmateriaal
Cursusdocumentatie / praktijkoefeningen
Cursusprijs
Prijs op aanvraag
Cursusinhoud

Theoriedeel cursus onafhankelijke adembescherming:

 • Aansprakelijkheid en werkvergunningen
 • PBM algemeen
 • Brand- en ontploffingsgevaar
 • Verstikking- en vergiftigingsgevaar
 • Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming
 • Constructieve eisen en besloten ruimten, mangaten
 • Werken met ademluchttoestellen 
 • Werken met ademlucht lijnsysteem (meer-uren aansluiting)
 • Gebruik en toepassing ademluchtmasker (fitface factor)
 • herkennen van een noodsituatie / ademcrisis

Praktijk cursus onafhankelijke adembescherming:

 • Uitleg werking ademluchttoetsel (opbouwen, gebruiken en afbouwen)
 • Uitleg werking ademlucht-lijnsysteem (gordel met koppelblok, slangen en ademautomaat)
 • Training met ademluchtapparatuur (ademlucht-toestel en ademlucht-lijnsysteem)
 • Trainen van de diverse praktijk scenario's
 • Wat te doen bij noodsituaties (ademcrisis)
Scroll naar boven