Cursus kleine blusmiddelen

Branden kunnen overal ontstaan, zo ook binnen kantoren, loodsen en op bedrijventerreinen. Een beginnende brand kunt u in de meeste gevallen zelf blussen, mits u daar de juiste materialen en kennis voor heeft. Daarom is het van groot belang dat u en uw werknemers weten hoe er gehandeld moet worden wanneer er een brand ontstaat. Tijdens de cursus ‘Kleine blusmiddelen’ worden deze zaken besproken.

Inhoud van de cursus

De cursus ‘Kleine blusmiddelen’ bestaat zowel uit een theoriegedeelte als een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte wordt onder andere het volgende besproken:

  • Het fenomeen brand
  • Brandpreventie
  • Regels die gelden bij brand
  • Alarmering
  • Draagbare blusmiddelen

Vervolgens wordt de besproken theorie in de praktijk gebracht, zodat men volledig op de hoogte is van hoe men wordt geacht te handelen in geval van brand. Het doel is tenslotte dat de veiligheid van u en uw werknemers wordt gewaarborgd.

Doelgroep
Medewerkers die belast zijn of worden met brandpreventie en eerste brandbestrijding.
Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.
Cursusdoel
Aanleren en trainen om op verantwoorde wijze schade-beperkende handelingen te verrichten in geval van brandbestrijding en noodsituaties.
Cursusduur
1 bijeenkomst van ca. 4 lesuren
Cursusplaats
Bedrijfsintern of lokaal/regionaal
Aantal cursisten
6-12 cursisten
Examen
Theorie en praktijk. Uitslag direct bekend.
Certificaat
Persoonsgebonden. Conform VCA-SOG (categorie B)
Cursusmateriaal
Lesmateriaal / praktijktraining
Cursusprijs
Prijs op aanvraag
Cursusinhoud
  • Brandbestrijding en -preventie incl. training
  • Communicatie incl. training
  • Kleine blusmiddelen incl. training
  • Ontruimen en melden incl. training
Scroll naar boven