« Terug

Rijnmond Opleidingen erkend opleider VCA-SOG

RijnmondOpleidingen_Blog.jpg22 mrt

Voor opleiders in de branche van de risicovolle taken in de petrochemie (SOG) is een erkenningsregeling van kracht. Deze erkenning betreft onder andere de vakbekwaamheid van docenten, het lesmateriaal, een veilige lesomgeving voor de cursist en het lesplan. Sinds januari 2018 is Rijnmond Opleidingen erkend opleider VCA-SOG.

Wanneer medewerkers van bedrijven, aannemers of zelfstandigen willen deelnemen aan een SOG examen, kan dat alleen als de kandidaten zijn opgeleid door een erkende opleider. De erkenning geldt voor de volgende kwalificaties:

  • Onafhankelijke adembescherming
  • Werken aan flensverbindingen (WF)
  • Werken aan flensverbindingen volgens Protocol (WFPr)
  • Hydr. Torque- en Bolttensioning (WFPr-T&T)
  • Buitenwacht
  • Verplaatsen van lasten (VVL-H)
  • Gasmeten

Onafhankelijk examineren

SSVV (stichting samenwerken voor veiligheid) werkt naast de erkenningsregeling voor opleiders ook aan het verbeteren van de afname van examens. Vanaf juni 2018 zal het alleen nog mogelijk zijn theorie-examens af te nemen via CBT (computer based testing). Het schriftelijk examineren komt dan geheel te vervallen. Voor het afnemen van praktijkexamens is er een bijzonder aandachtspunt de onafhankelijke examinering. Momenteel is het nog mogelijk dat de opleidende docent ook als examinator optreedt. Doel vanuit VCA-SOG is dit te wijzigen en de praktijkexamens onafhankelijk te laten afnemen. Het examen zal dan onafhankelijk van de opleiding worden afgenomen door een externe examinator. Het jaar 2018 zal worden gebruikt om te onderzoeken hoe dit onafhankelijk examineren kan worden geïmplementeerd. In onderstaand schema is te zien welke stappen worden genomen (info vanuit website VCAinfra.nl).

Datum

Kwalificatie

Toelichting

1 maart 2018

Gasmeten

De docent mag niet tevens examinator/examenleider zijn voor het examen. Dit geldt zowel voor het CBT theorie examen als voor het praktijkexamen.

Buitenwacht

1 juni 2018

Voor alle SOG kwalificaties geldt dat bij de theorie examens op persoonsniveau onafhankelijk wordt geëxamineerd.

De docent mag niet tevens examinator/examenleider zijn voor het CBT theorie examen. Tot 1 januari 2019 mag het wel van dezelfde opleidingsorganisatie.

Voor alle SOG kwalificaties geldt dat theorie examens via CBT worden afgenomen.

De papieren examens zijn niet meer beschikbaar. Behalve bij een QMP storing.

Onafhankelijke adembescherming en Vorkheftruck

De docent mag niet tevens examinator zijn voor het examen.  Bij Vorkheftruck is aan de Waarborgcommissie verzocht om het mogelijk te maken dat een examinator twee kandidaten examineert.

1 sept. 2018

Evaluatie

Verzamelen gegevens

1 okt. 2018

Plan van aanpak 2019

Op basis van de verkregen inzichten van 2018 komen tot een uitvoerbaar voorstel voor onafhankelijke examinering in 2019.

 

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven